Kvalitet na Univerzitetu u Sarajevu

UNSA – mjesto gdje se susreću, isprepliću, nadopunjuju i razvijaju ljudi, težnje, ideje, kulture i izvrsnost, stvarajući snažnu i kohezivnu silu koja spaja cijeli region i Bosnu i Hercegovinu.

PROJEKTI

Međunarodni projekti

Domaći projekti

PROUD TO BE #UNSA PARTNER
PROUD TO BE #UNSA ALUMNI

UNSA promovira slobodu, otvorenost, uključenost, autonomiju, odgovornost, kao i raznolikost ideja, kooperacije kreativnosti i proces modernizacije kako bi postao intelektualno sposobna i društveno odgovorna akademska zajednica.

UNSA partner

PROUD TO BE #UNSA PARTNER

Preuzmi bedž "PROUD TO BE #UNSA" PARTNER i postavi na svoju web stranicu.

UNSA alumni

PROUD TO BE #UNSA ALUMNI

Preuzmi bedž "PROUD TO BE #UNSA" ALUMNI i postavi na svoju web stranicu.

Koristeći vlastiti renome, višedecenijsko iskustvo i tradiciju, UNSA kreira inspirativno, inkluzivno i atraktivno okruženje za učenje, poučavanje, istraživanje i umjetnički rad, što omogućava da studenti, istraživači i nastavnici i ostali akteri kritički promišljaju i shvataju dinamiku globalnih i lokalnih društveno-ekonomskih, tehničko-tehnoloških i političkih procesa te održiva i inovativna rješenja za unapređenje kvaliteta života za sve. Takvo okruženje i progresivna, dinamična i sarađivačka kultura djeluju privlačno za sve i omogućavaju izgradnju snažne internacionalne mreže koja intenzivira razvoj humanih resursa i infrastrukture za internacionalizaciju i modernizaciju te omogućava efektno predstavljanje postignuća, kvaliteta i pouzdanosti UNSA.